Wachtposten Vlaanderen

Dokter van wacht nodig tijdens het weekend of op een feestdag?

Vind een wachtpost in jouw buurt...

Toestemming of informed Consent

Vaste huisarts / Elektronisch Medisch Dossier / therapeutische relatie / toestemming of Informed Consent

Kies een vaste huisarts die uw medisch dossier zal behartigen en geef de naam van deze arts door wanneer u gebruik maakt van de wachtdienst. Deze arts ontvangt steeds een verslag. Dit komt uw gezondheid ten goede!

Uw huisarts registreert al uw medische gegevens in een elektronisch medisch dossier (EMD) in zijn praktijk. Zo kan hij uw gezondheid goed opvolgen. Een aantal basisgegevens hieruit worden door uw huisarts bewaard op een centrale plaats onder streng toezicht van de overheid. Deze zijn belangrijk in het kader van een goede gezondheidszorg voor u als patiënt, denk bv. aan een allergie of bepaalde medicatie die u gebruikt. Zo weet de arts van wacht, die niet uw vaste huisarts is, waar hij rekening mee moet houden.

U kunt zelf toestemming geven om toegang te hebben tot dit dossier aan elke arts die u moet behandelen. Zo kan bv. de arts op de huisartsenwachtpost de noodzakelijke gegevens consulteren maar ook het ziekenhuis bij een urgentie.

  • Bij een bezoek aan de wachtpost of de arts van wacht kan u dit doen op het moment zelf door uw identiteitskaart in te laten lezen. Zo heeft de arts van wacht gedurende 6 maanden toegang tot uw dossier wanneer u een bezoek brengt aan de wachtpost en dit medisch noodzakelijk is.
  • U kunt dit echter ook op voorhand regelen door naar onderstaande website te gaan en daar uw toestemming te geven: https://www.ehealth.fgov.be/nl/zorgverleners/online-diensten/ehealthconsent