Wachtposten Vlaanderen

Dokter van wacht nodig tijdens het weekend of op een feestdag?

Vind een wachtpost in jouw buurt...

Wat moet u betalen?

De officiële tarieven voor weekend of feestdagen worden toegepast. In de meeste wachtposten kan u betalen met bancontact (bij voorkeur). Raadpleeg de  site van uw wachtpost voor meer informatie. 

Voor patiënten in financiële nood kan de derdebetalersregeling toegepast worden.