Wachtposten Vlaanderen

Dokter van wacht nodig tijdens het weekend of op een feestdag?

Vind een wachtpost in jouw buurt...

Wat brengt u mee?

Breng zeker het volgende mee als u naar de wachtpost komt:

  • Identiteitskaart of E-ID Kids* of isi+-kaart **
  •  Kleefbriefje van de mutualiteiten
  •  Lijst van de geneesmiddelen die u gewoonlijk inneemt
  •  Attesten of verzekeringsdocumenten in geval van een ongeluk
*Een E-ID voor uw kinderen
Bij een bezoek aan de wachtpost is het gemakkelijk indien uw kinderen beschikken over een eigen elektronische identiteitskaart, de zogenaamde E-ID Kids.
U kan deze aanvragen bij uw gemeente. Maar ook als uw kind nog geen E-ID heeft kan u gebruik maken van dringende medische zorgen in het weekend en op feestdagen via de huisartsenwachtpost.
** Kinderen en personen die onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid maar geen geldig identiteitsbewijs kunnen krijgen, ontvangen een isi+- kaart. Dit is onder meer het geval voor grensarbeiders die in het buitenland wonen en in België werken. Deze kaart is geen identiteitskaart. Ze kan enkel gebruikt worden in het kader van de gezondheidszorg. Op de isi+-kaart staan je rijksregisternummer, je naam en je geboortedatum.
Een isi+-kaart kan aangevraagd worden bij je ziekenfonds.